Toestemming voor het renoveren en hebben van een steiger en looppad in het talud van de waterloop WL03440 (Oranjekanaal), ter hoogte van Havenstraat 3 te Schoonoord

Kenmerk watervergunning Z-2342927

Waterschap Vechtstromen heeft een watervergunning verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het renoveren en hebben van een steiger en looppad in het talud van de waterloop WL03440 (Oranjekanaal), ter hoogte van Havenstraat 3 te Schoonoord en ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Sleen, sectie A, nummer 5752.

De watervergunning is op 14 maart 2023 verzonden aan de aanvrager (bekendgemaakt).

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te lozen op het water, bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Informatie

Voor meer informatie over de verleende watervergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van waterschap Vechtstromen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Bent u het niet eens met de verleende watervergunning?

U kunt het waterschap tot 26 april 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende.

Bezwaar maken

Als u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met de verleende watervergunning dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur, waterschap Vechtstromen, postbus 5006, 7600 GA Almelo.

U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:

 

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum (dagtekening);

 • 3.

  de vergunning (het besluit);

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met de vergunning (de gronden van uw bezwaar).

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt stopt dit de werking van verleende watervergunning niet. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechtbank als u de uitspraak van het waterschap op uw bezwaar niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum (dagtekening);

 • 3.

  wat het spoedeisend belang is;

 • 4.

  wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen het verlenen van de watervergunning.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht)

Naar boven