Openbare vergadering algemeen bestuur 29 maart 2023

Plaats en tijdstip

Op 29 maart 2023 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Deze vergadering is openbaar en mag bijgewoond worden. De vergadering start om 20.00 uur in de Vechtzaal in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Digitaal volgen van de vergadering

De vergadering is ook live digitaal te volgen via onze website: https://www.vechtstromen.nl/bestuur/bestuursvergaderingen/

Wilt u inspreken tijdens de vergadering?

Wilt u tijdens de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat (inspreken)? Dan kunt u dit tot een halfuur voor de vergadering melden bij de secretaris door telefonisch contact op te nemen met Ada Wullink 06 29560715.

Agendapunten

  • 1.

    Opening

  • 2.

    Installatie van de op 27 maart 2023 toegelaten leden algemeen bestuur

  • 3.

    Sluiting

Documenten bekijken

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op https://www.vechtstromen.nl/bestuur/bestuursvergaderingen/

Informatie

Voor meer informatie over de vergadering van het algemeen bestuur kunt u ook bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Naar boven