Ontheffing wegen voor het aanleggen van spoorgebonden kabels ter plaatse van wegkruising Hoekseweg te Kapelle.

Waterschap Scheldestromen heeft een ontheffing wegen verleend voor het aanleggen van spoorgebonden kabels ter plaatse van wegkruising Hoekseweg te Kapelle. De ontheffing wegen is geregistreerd onder nummer VOS1392.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.

Bent u het niet eens met de acceptatie?

U kunt het waterschap tot 20 februari 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de ontheffing wegen. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de ontheffing wegen tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.

 

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven