Ter inzage: Gewijzigde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie) met ingang van 23 februari 2023 tot en met 9 maart 2023 ter inzage ligt en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen.

Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Het is mogelijk om op afspraak de documenten op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem, onder openingstijden in te zien.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de gewijzigde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, of per e-mail info@wrij.nl, onder vermelding van ‘Bedenking gewijzigde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 HWH'.

 

Naar boven