Aanwijzing vertegenwoordigers in verbonden partijen

 

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in zijn vergaderingen van 18 oktober 2023 besloten om als vertegenwoordigers in de verbonden partij EUREGIO aan te wijzen:

Naam verbonden partij

In het algemeen bestuur

Vervanger

EUREGIO

G.H.J. Aveskamp

E. Hemmers

EUREGIO

A. Kranenburg

J.A.G. Arkink

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn de externe organisaties waarin het waterschap samenwerkt met andere partijen en waarin het waterschap een bestuurlijk en financieel belang heeft. Vanuit het bestuur worden vertegenwoordigers aangewezen die in de verbonden partijen het waterschap vertegenwoordigen.

Informatie

Voor meer informatie over de aanwijzing van de vertegenwoordigers in de verbonden partijen kunt u bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Naar boven