Bekendmaking vergadering adviescommissies SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen), gecombineerd met DSF (Dijken, Steden en Financiën) van Wetterskip Fryslân, te houden op maandag 4 december 2023 om 19.30 uur, op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân.

 

Agenda:

 • 1.

  Opening en vaststelling

   

 • 2.

  Acties en toezeggingen

  a. Verslag vorige vergaderingen

  - Concept besluitenlijst commissie SKZ 3 oktober 2023

  - Concept besluitenlijst commissie DSF 6 november 2023

  b. Openstaande acties

   

 • 3.

  Rondvraag

   

 • 4.

  Toedeling beheer en onderhoud oeverconstructies vaarwegen

  Doel agendering: advies over het onderwerp geven aan het AB van 19 december

 

 • 5.

  Vaststelling partiële herziening beleidsregels integrale legger

  Doel agendering: advies over het onderwerp geven aan het AB van 19 december

 

 • 6.

  Belastingverordeningen 2024

  Doel agendering: advies over het onderwerp geven aan het AB van 19 december

 

 • 7.

  Adviesnota over samenwerking rekenkamer

  Doel agendering: advies over het onderwerp geven aan het AB van 19 december

 

 • 8.

  Ingekomen stukken

   

 • 9.

  Mededelingen

   

 • 10.

  Sluiting

 

 

De voorzitter,

Peter Kraak

 

 

Vanaf dinsdag 21 november 2023 liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl

Ter voorbereiding op de bespreking in de commissie vindt op dinsdag 28 november een informatiemarkt plaats. U kunt naar verduidelijkende en technische vragen stellen. Op de website http://wetterskipfryslan.notubiz.nl vindt u nadere informatie over deze informatiemarkt.

 

U kunt de vergadering van 4 december bijwonen. Daartoe bent u vanaf 19:15 uur welkom op het hoofdkantoor, Fryslânplein 3 in Leeuwarden. Indien u in wilt spreken op één van de geagendeerde onderwerpen, kunt u zich daar uiterlijk zondag 3 december voor aanmelden via bestuursadviseurs@wetterskipfryslan.nl. De vergadering is tevens live te volgen via Notubiz op de internetpagina van Wetterskip Fryslân (https://wetterskipfryslan.notubiz.nl).

 

De besluitvorming over de diverse onderwerpen zal plaatsvinden op dinsdag 19 december.

Naar boven