Begrotingswijziging 2023 en 2024 ter inzage

Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, aan het voorkomen van water- overlast en watertekort, aan schoon en gezond oppervlaktewater en aan veilige (vaar)wegen. Dit doen we in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier. Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, 28 gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders belang, maar het algemeen (water)belang staat altijd voorop.

In de begroting staat wat het hoogheemraadschap volgend jaar gaat doen, hoeveel dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de hoogte van de waterschapsbelasting. We stellen een begrotingswijziging 2023 op om verwachte kostenoverschrijdingen te corrigeren en begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Het algemeen bestuur besluit op 13 december 2023 over de begrotingswijziging 2023 en 2024.

Inzage

De ontwerp-begrotingswijziging 2023 en 2024 is met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt het stuk bekijken door de bij deze elektronische bekendmaking bijgevoegde bijlage te openen. Kijk hiervoor op deze pagina onder 'Bekijk documenten’. Papieren exemplaren van het stuk zijn tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar bij het hoogheemraadschap. Tevens is het stuk in te zien op het kantoor van het hoogheemraadschap, Stationsplein 136 1703WC Heerhugowaard, tussen 9.00 en 17.00 uur.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Hop van het cluster Financieel & Business Advies via het algemene telefoonnummer 072 - 582 8282.

 

Heerhugowaard, 20 november 2023

M.J. Kuipers, secretaris-directeur

ing. R.P.G. Bosma, dijkgraaf

Naar boven