Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het plaatsen van een tuinhuis, Vaartkade Noordzijde 20, 3461 CJ Linschoten (code HDSR210027)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het plaatsen van een tuinhuis, Vaartkade Noordzijde 20, 3461 CJ Linschoten in de gemeente Montfoort.

Deze aanvraag is ontvangen op 31 januari 2023 en geregistreerd onder zaak 210027 (OLO nummer 7557539)

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 2 februari 2023

Naar boven