Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel en een lagedrukgasleiding, Zuidzijdseweg 120, 3415 PR Polsbroek (code HDSR208905)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het leggen van een laagspanningskabel en een lagedrukgasleiding, Zuidzijdseweg 120, 3415 PR Polsbroek in de gemeente Lopik.

Deze aanvraag is ontvangen op 29 januari 2023 en geregistreerd onder zaak 208905 (OLO nummer 7551105)

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 1 februari 2023

Naar boven