Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering, Waardsedijk 133 - 135, 3425 TD Snelrewaard (code HDSR330415)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor ouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering, Waardsedijk 133 - 135, 3425 TD Snelrewaard in de gemeente Oudewater.

Deze aanvraag is ontvangen op 15 september 2023 en geregistreerd onder zaak 330415 ( OLO nummer 8060747)

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website www.hdsr.nl/vergunningen.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 19 september 2023

Naar boven