23.1004775 verleende vergunning voor hebben/houden (incl. uitbreiding terras voorzijde, verplaatsen) strandpaviljoen Club Zand nabij primaire duinwaterkering aan de Zeeweg 70 in Castricum

Vergunning verzonden op 15-09-2023.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap: (https://www.hhnk.nl/bezwaar-maken-tegen-een-bestuursbesluit)

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.

Naar boven