Aanvraag watervergunning voor nieubouw strandpaviljoen Renesse Oost aan Renesse strand

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor nieubouw strandpaviljoen Renesse Oost. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 8046397.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een watervergunning ontvangen op 8 september 2023. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk voor 6 november 2023 een besluit. Het besluit wordt gepubliceerd door het waterschap met een nieuw bericht.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 2461000.

 

Naar boven