Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van West-Havendijk 70 te Steenbergen.

Aanvraag ontvangen op 12 september 2023 met registratienummer 0652683778 voor het innemen van een ligplaats voor een zeilboot in de Steenbergsche Haven ter hoogte van West-Havendijk 70 te Steenbergen in de zonering van de regionale waterkering DWK00602.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 10 00.

 

Breda, 19 september 2023

Naar boven