Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Noordlangeweg en Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

Aanvraag ontvangen op11 september 2023 met registratienummer 0652683773 voor het aanleggen van middenspanningskabels tussen de Noordlangeweg en Noordzeedijk 113 te Dinteloord, door middel van een gestuurde boring kruisend met het Mark-Vlietkanaal en de langs gelegen regionale waterkeringen DWK00698 (Mark-Vlietkanaaldijk Oost) en DWK00610 (Mark-Vlietkanaaldijk West), evenwijdig aan a-wateren, (niet haaks) kruisend met a-wateren ter hoogte van de Samenwerking en de Noordlangeweg, plaatsen van een transportverdeelstation op een duiker in een a-water, verplaatsen van een gas- en middenspanningsstation en verwijderen van een KPN-kast ter hoogte van de Samenwerking ten behoeve van de Energietransitie.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 10 00.

 

Breda, 19 september 2023

Naar boven