Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het lozen vanaf nieuw verhard oppervlak, het verbreden van een watergang en het plaatsen van hekwerken t.b.v. zonnepark t.p.v. S 193 te Appeltern, ten zuidoosten van de Ulelandsestraat 1 te Horssen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten om voor het lozen vanaf nieuw verhard oppervlak, het verbreden van een watergang en het plaatsen van hekwerken t.b.v. zonnepark t.p.v. S 193 te Appeltern, ten zuidoosten van de Ulelandsestraat 1 te Horssen een watervergunning te verlenen.

Zaaknummer: 2023065821

Start bezwaartermijn: 14-09-2023

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.

Naar boven