HAS2022_Z38160 Sportvisserij Groningen Drenthe

Watervergunning voor het aanbrengen van 26 steigers en een minder validen steiger in het Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal ten noorden van de Lethebrug aan Kanaaldijk WZ te Bellingwolde.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Sportvisserij Groningen Drenthe, Transportweg 13 te Tynaarlo voor het aanbrengen van 26 steigers en een minder validen steiger in het Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal ten noorden van de Lethebrug aan Kanaaldijk WZ te Bellingwolde.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 31 augustus 2022 tot en met 12 oktober 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven