HAS2022_Z37686 Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V.

Watervergunning voor het legaliseren van twee bomen in de zonering van de waterkering van het Slochterdiep en het verwijderen van 3 bomen uit de zonering van de waterkering van het Slochterdiep nabij Ringdijk 16 te Meerstad.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V., Zijlkade 2 te Meerstad voor het legaliseren van twee bomen in de zonering van de waterkering van het Slochterdiep en het verwijderen van 3 bomen uit de zonering van de waterkering van het Slochterdiep nabij Ringdijk 16 te Meerstad.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 31 augustus 2022 tot en met 12 oktober 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven