HAS2022_Z37816 Green Box Computing

Watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding vanwege de oprichting van een bedrijfspand nabij Hoogebrug te Winschoten.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Green Box Computing, Oostpolder 4 te Eemshaven voor het aanpassen van de waterhuishouding vanwege de oprichting van een bedrijfspand nabij Hoogebrug te Winschoten.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 31 augustus 2022 tot en met 12 oktober 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven