Acceptatie melding kabel-/leidingwerkzaamheden

Waterschap Scheldestromen heeft een melding in het kader van de raamvergunning geaccepteerd. De toestemming is gegeven voor het leggen van glasvezel aan de Westsingel in Goes en is geregistreerd onder zaaknummer VOS823.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een melding wordt bij het waterschap gedaan om te controleren of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de voorschriften in de raamvergunning die door het waterschap is verleend.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088 - 2461000.

Bent u het niet eens met de toestemming?

U kunt het waterschap tot 6 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de toestemming. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de toestemming tegen uw belangen ingaat.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven