Publicatie defintief toestemming 2022-001812 het aanleggen en hebben van een nieuwe peilafwijking ter plaatse van de Meije 42 in Nieuwkoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een watervergunning verleend. Rijnland geeft hiermee toestemming voor

a. het aanleggen en hebben van een nieuwe peilafwijking van 117 ha groot, met bijbehorendepeilscheidende werken, met een flexibel peil in de volgende vakken:

- deelgebied 1: tussen -1,60 m NAP en -3,00m NAP;

- deelgebied 1a: tussen -2,30 m NAP en -3,00m NAP;

- deelgebied 2: tussen -1,80 m NAP en -2,60m NAP;

- deelgebied 2a: tussen -2,25 m NAP en -2,60m NAP;

- deelgebied 2b: tussen -2,25 m NAP en -2,60m NAP;

- deelgebied 5: tussen -1,80 m NAP en -2,20m NAP;

- deelgebied 4: tussen -1,40 m NAP en -1,70m NAP;- deelgebied 4b: tussen -1,40 m NAP en -1,70m NAP;- deelgebied 4a: tussen -1,55 m NAP en -1,80m NAP.

b. het aanbrengen van 58 nieuwe dammen en het dempen en gedempt houden van 1.190 m² overigoppervlaktewater;Bovenstaand in Polder Nieuwkoop en Noorden, Peilvak OR-4.10.1.1., plaatselijk bekend als percelen gelegentussen de Nieuwkoopse plassen en de Meije 42 Nieuwkoop tot de Meije 312 Zegveld.

 

Waarom publiceert Rijnland dit bericht?

Een watervergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit tevoeren, bijvoorbeeld:

- in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee);

- bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of

- die invloed hebben op het grondwater.Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijdreageren als u het hier niet mee eens bent.

 

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de rechtbank Den Haag tot 4 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met devergunning. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als u heeft gereageerd op het ontwerp van de vergunning of als u belanghebbende bent. Bezoek hiervoor de website van de rechtbank:http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via hettelefoonnummer 088-361 6161.Tot 18 oktober 2022 liggen de documenten met informatie over de vergunning ter inzage en kunt u dezebekijken:- in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraakmaken via telefoonnummer 071-306 3494; of- online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?Als er sprake is van een spoedeisende situatie, dan kunt u de rechtbank Den Haag vragen de start van deactiviteiten tegen te houden voordat de rechtbank een besluit heeft genomen over uw beroep. Dit heet hetindienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Burgers kunnen dit digitaal doen (met DigiD) bijde rechtbank Den Haag via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor deprecieze voorwaarden.Daarnaast is het (voor burgers en bedrijven) mogelijk om via de post om een voorlopige voorziening teverzoeken. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (sectorBestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

Wilt u meer informatie ontvangen

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van het teamVergunningverlening via telefoonnummer 071-3063494 of vergunningen@rijnland.net

Naar boven