Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening in de jaarrond kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld en in de beschermingszones rondom deze natuurgebieden, in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

Overwegende:

 • 1.

  Het huidige neerslagtekort en de aanhoudende droogte;

 • 2.

  De negatieve effecten hiervan en het risico op onomkeerbare schade op deze grondwaterafhankelijke natuurgebieden.

Gelet op artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT TOT:

 • 1.

  Het instellen van een verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening in de jaarrond kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld en in de beschermingszones rondom deze natuurgebieden;

 • 2.

  Met uitzondering van en onder de voorwaarde dat het een legale onttrekking betreft en wordt voldaan aan de voorschriften, het onttrekken van grondwater voor:

 • a. Instandhouding van objecten van cultuurhistorische waarde;

 • b. Brandveiligheid en brandbestrijding.

Dit besluit treedt in werking met ingang vanaf donderdag 25 augustus 2022 om 12.00 uur en geldt voor onbepaalde tijd.

Extra toezicht

De onttrekkingsverboden gelden voor eenieder. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Bij overtreding van het verbod zal direct handhavend opgetreden worden.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl/droogte. Hier vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Ook kunt u een viewer raadplegen waarop de grenzen van de onttrekkingsverboden zijn aangegeven.

 

Naar boven