HAS2022_Z38204 Nobian Chemicals B.V.

Watervergunning voor het inspecteren van de koelwaterretourleiding in de primaire waterkering te Farmsum.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Nobian Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum vergunning te verlenen voor het inspecteren van de koelwaterretourleiding in de primaire waterkering te Farmsum.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 17 augustus 2022 tot en met 28 september 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven