AANVULLING OP MER STANDHAZENSEDIJK

 

Op 8 augustus 2022 heeft waterschap Brabantse Delta het voorkeursalternatief (VKA) en het Milieu Effect Rapport (MER) voor de versterking van de Standhazensedijk gepubliceerd. In het gepubliceerde MER (Waterschapsblad 2022, nummer 9031) ontbraken een aantal onderdelen. Deze onderdelen zijn opgenomen in bijgevoegde oplegnotitie. Het gaat om de volgende onderdelen:

- Samenvatting;

- Leemten in kennis;

- Monitoring en evaluatie.

 

Met deze oplegnotitie is het MER compleet en is alle informatie beschikbaar voor belanghebbenden.

 

Naar boven