Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Haven van Breda, Spanjaardsgat, Singels van Breda.

Aanvraag ontvangen op 2 augustus 2022 met registratienummer 0652558335 voor het baggeren van a-wateren (Haven van Breda, Spanjaardsgat, Singels van Breda), vervangen van beschoeiing, herstellen van schade aan kademuren en historische elementen, gedurende 3 maanden afmeren van een ponton en vervoeren van de baggerspecie via Mark en Dintel (Riviervak I) naar de Marksluis te Oosterhout.

 

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 12 augustus 2022

Naar boven