Kennisgeving aanvraag watervergunning/ontheffing wegen

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een watervergunning/ontheffing wegen ontvangen. De aanvraag is ingediend voor damwerkzaamheden locatie Schoolstraat Vogelwaarde. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VOS835.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning/ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te (ver)bouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag ontvangen op 5 augustus 2022. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk voor 30 september 2022 een besluit. Het besluit voor gepubliceerd door het waterschap met een nieuw bericht.

Aanvraag inzien en reageren?

Op dit moment kunt u de aanvraag bekijken en vragen stellen. Bel hiervoor met waterschap Scheldestromen via telefoonnummer 088 - 246 1000.

 

Naar boven