Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Kerkstraat 60 te Wagenberg.

Aanvraag ontvangen op 4 augustus 2022 met registratienummer 0652558377 voor het vergraven (verflauwen) van het talud van een b-water ten behoeve van het natuurvriendelijk inrichten van een perceel ter hoogte van Kerkstraat 60 te Wagenberg, gelegen in peilgebied.

 

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 12 augustus 2022

Naar boven