HAS2022_Z38110 Ziggo Services Netwerk 2 B.V.

Watervergunning voor het aanleggen van een distributiekabel tussen 't Waar en de N362 te Nieuwolda.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Ziggo Services Netwerk 2 B.V., Fahrenheitstraat 27 te Harderwijk voor het aanleggen van een distributiekabel tussen 't Waar en de N362 te Nieuwolda.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 10 augustus 2022 tot en met 21 september 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven