Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Taxandriaweg en de Prof. Nolenslaan-Meerdijk te Waalwijk.

Aanvraag ontvangen op 25 juli 2022 met registratienummer 0652554164 voor het aanleggen van een glasvezeltracé in Waalwijk tussen de Taxandriaweg en de Prof. Nolenslaan-Meerdijk, parallel in en kruisend met de compartimenteringskering S123 en met diverse a-wateren.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 5 augustus 2022

Naar boven