Aanscherping op het onttrekkingsverbod oppervlaktewater in Limburg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf vrijdag 5 augustus 2022, 12.00 uur maar beperkt oppervlaktewater meer mag worden onttrokken voor de beregening van kapitaalintensieve teelten in Limburg:

A: Onttrekkingen ten behoeve van de beregening van kapitaalintensieve teelten in de vorm van hard fruit, zijn alleen toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur.

B: Onttrekkingen ten behoeve van de beregening van kapitaalintensieve teelten niet zijnde hard fruit, zijn alleen toegestaan tussen 20.00 en 10.00 uur.

Het reeds ingestelde verbod voor alle onttrekkingen uit oppervlaktewateren, dus niet alleen voor landbouwkundige beregening maar ook voor het besproeien van gazons en tuinen blijft van kracht.

Dit betreft een verdere aanscherping om het gebruik van water uit de beken verder te beperken.

Toelichting Onttrekkingsverbod

Op basis van artikel 3.6 van de Keur van Waterschap Limburg is het waterschap bevoegd bij grote schaarste aan water of als er een zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, een verbod tot wateronttrekking uit te vaardigen in afwijking van verleende vergunningen en geldende algemene regels (meldingen). De instelling van dit onttrekkingsverbod heeft plaatsgevonden volgens het beleid dat door het dagelijks bestuur van het waterschap is vastgesteld. Tegen het instellen van het onttrekkingsverbod staan geen rechtsmiddelen open.

Waar is de informatie over de beleidsregel en het onttrekkingsverbod te vinden?

In het digitale Waterschapsblad (https://officielebekendmakingen.nl) en op de website van het waterschap: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/nieuws/ staat binnenkort alle informatie. Hier staan ook de uitzonderingen en ontheffingen op een rij. Er wordt ook een persbericht verzonden naar lokale en regionale media. Het onttrekkingsverbod wordt ook bekend gemaakt via (agrarische) vakbladen en via de digitale media van het waterschap.

Naleving

Waterschap Limburg houdt toezicht op de naleving van het onttrekkingsverbod. Dat doen we samen met onze partners in het platform Samen Sterk in Limburg (www.ssil.nl). De controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats. Overtreding van het ingestelde onttrekkingsverbod wordt bestraft met een boete van € 1.500.

Wij verzoeken u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermelden: 2022-Z4389.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt gerust contact op met het waterschap via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar info@waterschaplimburg.nl.

het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Evelien van der Kuil, secretaris-directeur wnd

Patrick van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven