Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de realisatie van de kademuur van de toekomstige watergang, ter hoogte van Maurice Ravellaan 4 1083HR Amsterdam - AGV - WN2022-003611

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater voor de realisatie van de kademuur van de toekomstige watergang, ter hoogte van Maurice Ravellaan 4 1083HR Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Deze aanvraag is ontvangen op 22-07-2022 en geregistreerd onder zaaknummer WN2022-003611

Inzien van de stukken

Als u de bijlagen wilt inzien, kan dat. U kunt daarvoor een mail sturen naar ondersteuningvth@waternet.nl. Vermeld dan uw zaaknummer WN2022-003611.

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. We publiceren de vergunningsaanvragen die afgehandeld zijn.

Zienswijze geven

Tot 14 dagen na 05-08-2022 kunt u ons laten weten wat u van de aangevraagde vergunning vindt. Dit kan schriftelijk of mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij het zaaknummer.

Hebt u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met klantenservice Waternet, telefoonnummer 0900-9394 (normale belkosten). Als u daarbij het zaaknummer vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Naar boven