Bekendmaking voorkeursalternatief (VKA) en milieu effect rapport (MER) voor de versterking van de Standhazensedijk in Drimmelen

 

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2022 het voorkeursalternatief (VKA) en het bijbehorende milieu effect rapport (MER) vastgesteld voor de versterking van de Standhazensedijk in Drimmelen.

 

Achtergrond

Om te komen tot een Projectbesluit (Omgevingswet) voor de versterking van de Standhazensedijk, nemen we een voorkeursbeslissing. Die voorkeursbeslissing betreft het vaststellen van het VKA. Bij het nemen van een voorkeursbeslissing is een MER verplicht. In het MER zijn alle milieu-effecten van het VKA onderzocht met als doel om het milieubelang volwaardig te laten meewegen.

 

Plan inzien en indienen zienswijze

Het VKA en het MER liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur en zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging een zienswijze indienen.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Kuijpers (Omgevingsmanager) via telefoonnummer 076 564 18 18 of e-mail b.kuijpers@brabantsedelta.nl.

 

 

Naar boven