Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraakperiode ontwerp-projectplan ‘Verbeteren watersysteem voor natuurgebied De Haak’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 5 juli 2022 het ontwerp-projectplan voor het project ‘Verbeteren watersysteem voor natuurgebied De Haak’ vastgesteld. In het ontwerp-projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan ter inzage te leggen.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen digitaal inzien van 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 via de website van het waterschap:

Verbeteren watersysteem voor natuurgebied De Haak - HDSR

Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen zijn ook gedurende deze periode in te zien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail via arjan.koerhuis@hdsr.nl of schriftelijk via het onderstaande adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 12 september 2022.

Postadres: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden t.a.v. Arjan Koerhuis Postbus 550 3990 GJ Houten

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. (030) 634 5837, e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl

 

Houten, 1 augustus 2022

 

 

Naar boven