Watervergunning en ontheffing wegen voor het aanleggen van een persleiding t.b.v. Strandresort Nieuwvliet Bad

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning en een ontheffing wegen verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor voor het aanleggen van een persleiding t.b.v. Strandresort Nieuwvliet Bad. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer VOS221.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te (ver)bouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het waterschap tot 25 augustus 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning per e-mail opvragen via info@scheldestromen.nl onder vermelding van het zaaknummer VOS221. Op afspraak kun u de documenten bekijken in één van de waterschapskantoren. De openingstijden en de bezoekadressen vindt u op https://scheldestromen.nl/contact.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven