Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Inspraakmogelijkheid ontwerp verkeersbesluit Tijdelijke wijziging scheepvaartverkeersregels voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te Montfoort

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 14 juli 2022 het ontwerp verkeersbesluit Tijdelijke wijziging scheepvaartverkeersregels voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te Montfoort ter inzage legt voor inspraak.

 

Inhoudelijke toelichting

Om de ‘Draaibrug Montfoort’ over de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in het centrum van Montfoort, in voldoende onderhoudsstaat te houden en de doorvaart van de scheepvaart blijvend te kunnen faciliteren worden vanaf 10 oktober 2022 tot en met 1 april 2023 renovatiewerkzaamheden uitgevoerd.

Met het verkeersbesluit Tijdelijke wijziging scheepvaartverkeersregels voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te Montfoort worden de nautische maatregelen voor deze werkzaamheden vastgelegd.

 

Inzien van de stukken

U kunt de stukken inzien in de linker balk van deze pagina. Deze stukken liggen alleen digitaal ter inzage van 14 juli 2022 tot en met 28 juli 2022.

 

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen bestaat de mogelijkheid een zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit.

Als u wilt reageren kan dat per mail of per brief. De mail kunt u sturen naar post@HDSR.nl, onder vermelding van “Zienswijze verkeersbesluit Tijdelijke wijziging scheepvaartverkeersregels voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te Montfoort”. De brief kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

 

Het is wel belangrijk dat u, onderstaande onderdelen in uw reactie opneemt:

- naam, adres, woonplaats en emailadres;

- als u de zienswijze namens iemand anders indient dan hebben wij ook de contactgegevens van deze persoon/personen nodig;

- uw zienswijze.

 

Het college brengt na afloop na de periode van terinzagelegging iedereen die ingesproken heeft op de hoogte over de wijze waarop de zienswijzen worden verwerkt in het uiteindelijke voorstel. Dit gebeurt na de vaststelling door het college, voordat het besluit wordt gepubliceerd en definitief in werking treedt, waarschijnlijk in augustus of september 2022.

 

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website, zie: Regelgeving waterbeheer uitgelegd – HDSR. U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum van het waterschap op nummer 030-209 7361 of mailen naar post@HDSR.nl.

Houten, 14 juli 2022

Naar boven