Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van een dam, Floraweg 4 3608BW Maarssen (code HDSR90820)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het aanleggen van een dam, Floraweg 4 3608BW Maarssen in de gemeente Stichtse Vecht.

Deze aanvraag is ontvangen op 4 juli 2022 en geregistreerd onder zaak 90820 (OLO nummer 7100409)

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 7 juli 2022

Naar boven