Intrekking bekendmaking Ontwerp-projectplan Waterwet Landgoed 't Medler

Mededeling:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel trekt per direct de publicatie van het ontwerp-projectplan Waterwet Landgoed ’t Medler in.

Het betreft de publicatie in Waterschapsblad 2021, nummer 15225. Gebleken is dat het ter visie gelegde document niet de juiste effectkaarten bevat. Dit wordt gecorrigeerd. Het verbeterde ontwerp-projectplan wordt naar verwachting eind februari ter inzage gelegd, gedurende zes weken.

 

Naar boven