Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Brander en Vaartuigenlaan (gemeld onder Blazer 2) in Woerden (code HDSR 90435)

De melding betreft het onttrekken van grondwater door het uitvoeren van een sleufbemaling ter plaatse van de Brander en Vaartuigenlaan (gemeld onder Blazer 2) in Woerden. In de periode tussen 24 juni en 31 juli 2022 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 3 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit sleufbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: Grondwateronttrekking in een sleuf - HDSR.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358.

 

Houten, 6 juli 2022

Naar boven