Bekendmaking voor de gezamenlijke vergadering van de adviescommissies DSF (Dijken, Steden en Financiën) en SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen) van Wetterskip Fryslân, te houden op;

 

Dinsdag 1 februari 2022 om 19:00 uur, digitaal via Teams

In verband met de corona maatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.

De vergadering is live te volgen via Notubiz op de internetpagina van

Wetterskip Fryslân (https://wetterskipfryslan.notubiz.nl).

 

Agenda:

 

 • 1.

  Opening en vaststellen agenda

   

 • 2.

  Acties en toezeggingen

  • Verslag vorige vergadering DSF 6 december 2021

  • Verslag vorige vergadering SKZ 7 december 2021

  • Openstaande acties

 •  

 • 3.

  Rondvraag

 •  

 • 4.

  Beleidskader verbonden partijen Wetterskip Fryslân [Oordeelsvormend]

 •  

 • 5.

  Peilbesluit Hoptille [Oordeelsvormend]

   

 • 6.

  Peilbesluit De Burd Heeg [Oordeelsvormend]

   

 • 7.

  Evaluatie wateroverlast zomer 2021 [Informerend]

 • In de vorm van een presentatie door Sybo Veltman

 

 • 8.

  Mededelingen

  • Overzicht ingekomen stukken

  • Lange termijn agenda

 •  

 • 9.

  Sluiting

 

De voorzitter,

J. Arjaans

 

Vanaf dinsdag 25 januari 2022 liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl

Naar boven