Openbare vergadering algemeen bestuur 6 juli 2022

Plaats en tijdstip

Op 6 juli 2022 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Deze vergadering is openbaar en mag bijgewoond worden. De vergadering start om 19.00 uur in de Vechtzaal in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Digitaal volgen van de vergadering

De vergadering is ook live digitaal te volgen via onze website: https://www.vechtstromen.nl/bestuur/bestuursvergaderingen/

Wilt u inspreken tijdens de vergadering?

Wilt u tijdens de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat (inspreken)? Dan kunt u dit tot een halfuur voor de vergadering melden bij de secretaris door telefonisch contact op te nemen met Ada Wullink 06 29560715.

Agendapunten

 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  Afscheid algemeen bestuurslid Ellen Pot

 • 3.

  Besluitenlijst 11 mei 2022 en toezeggingenlijst

 • 4.

  Vragenhalfuur

 • 5.

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 6.

  Jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021

 • 7.

  Meerjarenverkenning 2023–2032

 • 8.

  Visie op schuld

 • 9.

  Voortgangsrapportage Programma voor vernieuwing elektro- en procesautomatisering (PRAUT)

 • 10.

  Eerste begrotingswijziging

 • 11.

  Begrotingen 2023 en begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen

 • 12.

  Vervolg aanbesteding accountantsdiensten 2022-2025

 • 13.

  Position paper circulaire economie

 • 14.

  Rol waterschap Vechtstromen op het gebied van Aquathermie

 • 15.

  Sluiting

Documenten bekijken

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op https://www.vechtstromen.nl/bestuur/bestuursvergaderingen/

Informatie

Voor meer informatie over de vergadering van het algemeen bestuur kunt u ook bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Gast van het waterschap

Voor belangstellenden wordt van 18.15 - 18.45 uur een programma Gast van het waterschapsbestuur georganiseerd. U ontvangt een korte toelichting op het waterschap, het bestuur en de agenda van deze vergadering. Aanmelden kan tot uiterlijk 4 juli door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl

Naar boven