Gewijzigde ontheffing voor het met een tractor gevolgd door een kipper berijden van wegen met een gewichtsbeperking in de Krimpenerwaard en Vlist, Haastrecht en Schoonhoven in de gemeente Krimpenerwaard.

(D2022-01-001872, verzenddatum 19 januari 2022) het met een tractor gevolgd door een kipper berijden van wegen met een gewichtsbeperking in de Krimpenerwaard en Vlist, Haastrecht en Schoonhoven in de gemeente Krimpenerwaard.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.

Naar boven