22.0036697 verleende vergunning voor de aanleg van elektrakabel, in de berm van en kruisende De Leet met fietspad, van Gabrielstraat 76 en De Leet richting Nijverheidsterrein in Ursem

Vergunning verzonden op 19-01-2022.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap: (https://www.hhnk.nl/bezwaar-maken-tegen-een-bestuursbesluit)

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.

Naar boven