Benoeming in verband met openvallen plaats algemeen bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft aan de heer A. Smit uit Assen ontslag verleend als lid van het algemeen bestuur vanwege het aanvaarden van het ambt van wethouder.

 

De heer A. Smit was door het centraal stembureau bij besluit van 25 januari 2021 benoemd verklaard als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (Lijst 4: Water Natuurlijk).

 

Volgens de Kieswet kwam de heer C.P.M. Zoon uit Witharen in aanmerking voor benoeming in deze opengevallen plaats.

 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer C.P.M. Zoon benoemd tot lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Over zijn toelating zal worden besloten tijdens de algemeen bestuursvergadering van 28 juni 2022.

 

 

Zwolle, 24 juni 2022

Naar boven