Aanvraag watervergunning (her)bouw tuincentrum Hulst

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van de (her)bouw van een tuincentrum aan de Absdaalseweg in Hulst. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VOS627.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 21 juni 2022. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 16 augustus 2022 een besluit. Het besluit wordt gepubliceerd door het waterschap met een nieuw bericht.

 

Naar boven