Verleende watervergunning voor het dempen van een hoofdwatergang en het verwijderen van een stuw en duikerconstructie, Watermolen in Capelle aan den IJssel.

(D2021-12-003137, verzenddatum 18 januari 2022) het dempen van een hoofdwatergang en het verwijderen van een stuw en duikerconstructie ter plaatse van Watermolen in Capelle aan den IJssel (Parnassia terrein).

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.

Naar boven