Toestemming aanleggen dam Kuiterswegeling Kloetinge

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het aanleggen van een dam aan de Kuiterswegeling in Kloetinge. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer VOS202.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te (ver)bouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088 - 2461000.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het waterschap tot 12 juli 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven