Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Pannerdense Waard - Westervoort

Voor het project wordt de procedure van het projectbesluit op grond van de Omgevingswet gevolgd. De procedure start met deze kennisgeving. Hiermee willen we de omgeving informeren over hoe we de voorbereiding van de dijkversterking gaan aanpakken en hoe je een bijdrage kunt leveren.

HOE KUN JE REAGEREN?

Na publicatie van deze kennisgeving heb je de mogelijkheid om suggesties voor alternatieven, ideeën, wensen of zorgen kenbaar te maken. Van 31 mei t/m 31 juli 2022 kun je bij het waterschap een mogelijke oplossing voor de versterkingsopgave indienen. Stuur dan een bericht naar het e-mailadres panwes@wrij.nl of per post naar Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem, onder vermelding van Dijkversterking Pannerdense Waard - Westervoort.

MEER INFORMATIE EN CONTACT

In de bijlage staat de volledige tekst van de kennisgeving. Op de website www.wrij.nl/panwes vind je meer informatie over het project en hoe je mee kunt doen. Heb je vragen? Neem dan contact op met het waterschap via e-mailadres panwes@wrij.nl.

 

Naar boven