BEKENDMAKING Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie) met ingang van 30 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 ter inzage ligt en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Het is mogelijk om op afspraak de documenten op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem, onder openingstijden in te zien.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de ontwerpbegroting 2023 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, of per e-mail info@wrij.nl, onder vermelding van ‘Bedenking ontwerpbegroting 2023 HWH'.

 

Naar boven