Melding voor het onttrekken van grondwater, Blijvenburgstraat in Rotterdam.

(D2021-11-003101) Het onttrekken en lozen van grondwater bij het realiseren van een woontoren met kelder ter plaatse van de Blijvenburgstraat in Rotterdam. In de periode tussen 31 januari en 20 juni 2022 wordt er grondwater onttrokken en geloosd met een debiet van maximaal 20 m3 per uur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap, tel. 010 45 37 300. Tegen de melding kunt u geen bezwaar maken.

 

Naar boven