Voornemen om een vergunning 2022-001812 te verlenen voor het aanleggen van een nieuwe peilafwijking gelegen tussen de Nieuwkoopse plassen en de Meije 42 in Nieuwkoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) is van plan om een watervergunning te verlenen. De vergunning is aangevraagd voor

a. het aanleggen en hebben van een nieuwe peilafwijking van 117 ha groot, met bijbehorende peilscheidende werken, met een flexibel peil in de volgende vakken:

- deelgebied 1: tussen -1,60 m NAP en -3,00m NAP; -

- deelgebied 1a: tussen -2,30 m NAP en -3,00m NAP;

- deelgebied 2: tussen -1,80 m NAP en -2,60m NAP;

- deelgebied 2a: tussen -2,25 m NAP en -2,60m NAP;

- deelgebied 2b: tussen -2,25 m NAP en -2,60m NAP;

- deelgebied 5: tussen -1,80 m NAP en -2,20m NAP;

- deelgebied 4: tussen -1,40 m NAP en -1,70m NAP;

- deelgebied 4b: tussen -1,40 m NAP en -1,70m NAP; - deelgebied 4a: tussen -1,55 m NAP en -1,80m NAP.

b. het aanbrengen van 58 nieuwe dammen en het dempen en gedempt houden van 1.190 m² overig oppervlaktewater; Bovenstaand in Polder Nieuwkoop en Noorden, Peilvak OR-4.10.1.1., plaatselijk bekend als percelen gelegen tussen de Nieuwkoopse plassen en de Meije 42 Nieuwkoop tot de Meije 312 Zegveld.

 

Waarom publiceert Rijnland dit bericht?

Een watervergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld:

- in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee);

- bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of

- die invloed hebben op het grondwater. Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

 

Wilt u reageren op de vergunning die Rijnland van plan is te verlenen?

De vergunning die Rijnland van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit. U kunt tot 30 juni 2022 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode liggen de documenten met informatie over de vergunning ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina. Rijnland bekijkt alle reacties bij het nemen van een definitief besluit. Wanneer u niet reageert op het ontwerpbesluit, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als u belanghebbende bent.

 

Wilt u meer informatie ontvangen?

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Steenbergen van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 11

Naar boven