Tweede Besluit onttrekkingsverbod oppervlaktewater 2022

 

Er is sprake van waterschaarste in meerdere deelgebieden in het watersysteem. De extreem droge maand maart en het uitblijven van noemenswaardige neerslag in de 2de helft van april en mei veroorzaken lage tot zeer lage afvoeren. In meerdere deelstroomgebieden wordt er geen debiet of vrijwel geen debiet meer gemeten. De weersverwachting voor de komende 15 dagen geven weinig neerslag aan Op korte termijn wordt geen herstel van de debieten verwacht. Daarom is besloten een onttrekkingsverbod in te stellen uit oppervlaktewater. In deelgebied 3 Dongevallei wordt het onttrekkingsverbod uitgebreid van grasland naar een totaal verbod. In deelgebied 9 Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda een totaal verbod.

 

Besluit

In onderstaande 2 deel gebieden wordt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingesteld (zie figuur 1)

  • Gebied 3 Dongevallei – totaal verbod

  • Gebied 9 Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda– totaal verbod

 

Breda, 11 mei 2022

Namens het dagelijks bestuur,

Manager Bedienen

J. Rombouts

Bijlage

Naar boven